pilarcapiz.com
Susan
Tatlo na ka sunodsunod nga adlaw ang absent mo, Susan. Ang yab-ok sa sulod balay isa na ka inch ang damol. Ang tambak sang umog lab-ot na sa kisame. Ang amon palibot tambakan na sang mga dahon kag …