pilarcapiz.com
Sa Uma
Nagalagsanay ang mga pispis sa uma, Nagakablitanay ang mga dahon. Kadungan sang mga tikang mabatian ang pitik sang tagipusuon. Kon ngaa may mga pulo pa nga nagapatunga sa aton nga duha? Agudto ind…