pilarcapiz.com
Iloy
Pinalangga ko nga Iloy, Nagsulat ako sa imo nga nagapangayo nga ulian ang ginbayad ko sa labandera bangud kulang nagid ang akon kwarta. Ginsiling mo sa imo balos nga ang kwarta para sa tatlo ko ka …