pilarcapiz.com
Bagyo
Nagagal-um palang sang magkadto ako sa imo. Nagtalithi na sa pag-istoryahanay naton nga duha. Nagbagyo dayon pagbulagay na naton. ang nabasa panyo lang ugaling nakon.