pilarcapiz.com
Ang Makabati
Bag-o lang nakahibalo magtakangtakang si Junior. Mahilig sya magduum bugas. Ginahampak dayon sya sang iya iloy sa buli. Ang ulunan lang ugaling nga ginasangsang sa baba ni Junior ang makabati sang …