pilarcapiz.com
Ang Janitor
Ang Janitor kag Ang Maestra Ang sweldo sang janitor wala makatunga sa sweldo sang maestra. Half skalar ang bata sang janitor, pol skalar ang mga bata sang maestra. November 22, 2000.