pilarcapiz.com
Mga Baka at Pino sa Mt Ugo at Kung Bakit Di Kumakain ng Baboy si Faith
Ang sarap huminga ng dalisay na hangin na sinala ng mga dahon ng pino. Ako’y parang naging bagong tao. Parang ipinanganak ulit at ipinaglihi sa pino.