pilarcapiz.com
I Shall Return
Madilim na nang lumapag sa Daniel Z. Romualdez, Tacloban, airport ang eroplanong sinakyan ko. Sinundo ako ng kaibigan, dumaan sa madidilim at masisikip na kalsada ng airport at Tacloban City, at du…