piirimyyja.me
Mistäs löydettäisiin poliitikko, joka ajaa kansan asiaa eikä puolueen?
On tämä politiikka vekkulia leikkiä, tosin samanlaista kuin ammattiyhdistysliikkeen jäsenen edunajaminen. Onko todellakin tärkeintä oman arvovaltansa ajo, kuin ympäristön etu. Vallan kahvassa olemi…