piirimyyja.me
Rai Rai Rai-politiikka
Meidän suomalaisten on syytä ryhtyä elämään sekä työssä että vapaa-aikana seuraavien ajatusten mukaisesti, joita kutsun rai rai rai-politiikaksi: 1. Rakkaus -opettele rakastamaan omaa elämääsi ja s…