piirimyyja.me
Menkää hyvät ihmiset äänestämään!
Nyt jos koskaan on syytä mennä äänestämään ja kertoa näille politiikan broilereille mitä kansa on oikeasti mieltä ehdokkaista. 50-60%:n äänestysvilkkaus ei kerro totuutta vaan jos oltaisiin edes 80…