pietervanwoensel.wordpress.com
Gebeurt
Na de B&W-vergadering die deze keer 4 uur en 0 kwartier duurt, vergadert de raadscommissie R&R over de Programmabegroting 2014, het Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermar…