pietervanwoensel.wordpress.com
Armin
In Utrecht start de subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet waarvan ik lid ben. Door naar Leiderdorp voor een vergadering van de Stuurgroep LAB071. En aan het einde van middag beginnen …