pietervanwoensel.wordpress.com
Pauze
Na de collegevergadering die 6 uur en 0 kwartier duurt, vergadert de raadscommissie L&B ’s middags èn ’s avonds over de 1e bestuursrapportage, jaarrekening, en de Perspectiefnota. I…