pietervanwoensel.wordpress.com
Vooruit
Ik spreek onder meer met concerndirecteur Rien en de voormalig loco-burgemeester van Amsterdam. Na een goede maaltijd van de Eazie vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: het Uitvoerin…