pietervanwoensel.wordpress.com
VAG
We buigen ons over programma 6 en het PRIL, ik heb het clusteroverleg,xa0zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor,xa0gevolgd door het stafoverleg Publiekzaken en een kennismakingsgesprek met h…