pietervanwoensel.wordpress.com
Partners
Ik reis af naar het Zuidoosten voor een overleg met de buren in Zoeterwoude in het kader van de conceptstructuurvisie. Hierna is er clusteroverleg, de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiek…