pietervanwoensel.wordpress.com
Ondertussen op straat
Allereerst is er een commissievergadering SRO over een vijftal raadsvoorstellen inzake nadeelcompensatie in verband met de aanleg van het souterrain en de bespreking van alle rapporten over de bran…