piacederholm.com
Om utställningar
En monter med ryggradslösa djur i utställningen Livets tre på Naturhistorisk museum i Oslo. Artiklar i Utställningskritik Utställningar på kultur- och naturhistoriska museer är omtyckta besöksmål m…