piacederholm.com
Svenska i toppform
Min nya läromedelsserie heter Svenska i toppform och vänder sig till elever på gymnasiet. Det är ett tydligt formativt läromedel som ska engagera varenda elev – ”aldrig tråkigt” har varit mitt mott…