phz.groov.asia
สลิ่มเลือกตั้ง
สลิ่มเลือกตั้ง ตลอดชีวิตการเป็นสลิ่ม นอกจากเคยช่วยเพื่อนให้เป็นประธานนักเรียนแล้ว ไม่เคยเลือกตั้งผู้แทนเลยสักครั้ง… ครั้งนี้จะขอเลือก ไม่ต้องบอกว่าพรรคไหน ก็ในเมื่อคุณส่งสัญญาณชัดเจนว่าเลือกข…