phuongluvdbsk.wordpress.com
[TSS] Chap 1
Tilte: The Suicide Shop Author: Aka Lax Beta: Hwang Xà và Mỳ Tôm Disclaimer: DB5K không thuộc về au, họ thuộc về nhau Rating: 15+ Category: General, H nhẹ, HE Status: On-going Paring: YunJae Chap 1…