phuclongflashcard.com
HIỂU ĐÚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GLENN DOMAN ĐỂ DẠY CON HIỆU QUẢ
Hiện tại có rất nhiều quan điểm khác nhau về giáo dục sớm theo pp Glenn Doman, trước tiên phụ huynh cần hiểu đúng về pp này và có đủ niềm tin thì mới dạy con thành công được. 1. Dạy con theo phương pháp Glenn Doman có thể mất rất ít thời gian