photoandpoetry.wordpress.com
Det snurrar förfärligt
UNIVERSE Jordens hastighet runt den egna axeln – 1700km/h (0,47km/s) Jordens hastighet runt solen – 30km/s Solens hastighet runt Vintergatans centrum – 230km/s Vintergatans hastig…