phiennghien.com
thôi thì vừa vặn một đời
Trước cuộc họp buổi trưa của tôi, bỗng mẹ gọi và khóc như một đứa trẻ, “dì H. mất rồi con ơi, bạn đồng hành mất rồi còn đâu…” Tôi ngưng thở, thấy lồng ngực mình đóng băng trong tiếng nấc của …