phiennghien.com
ngửa cổ hát chơi…
Hôm trước bạn rủ đi bơi hong, tui lắc đầu nguầy nguậy, phải biết bơi mới đi bơi chớ trời ơi . Bạn cười há há như khùng, ủa tui nhớ bà dân miền Tây mà, sao miền Tây lại hong biết bơi vậy bà nội? Nhụ…