phiennghien.com
ngày tan trên ngón tay
Đây là cái chỗ con nhỏ áp má mình vào khung kính chiều nay để ngắm mưa. Mùi ẩm và bầu trời vần vũ làm lòng người chùng lại. Bên dưới là mái nhà cũ dài đóng đầy rêu, nằm nghênh ngang giữa phố xá đan…