phiennghien.com
Mankind is no island!
Phim rất giống con người của mình. Rất bình thường. Rất quen thuộc. Rất nhỏ nhoi. Rất thương yêu. Rất đặc biệt… Ý tưởng quen, chủ đề quen, nhạc nghe qua cũng quen… nhưng lại rất chạm, c…