phiennghien.com
Nha Trang, phải đi ăn! :)
Phần trước viết nhiều về cafe Nha Trang rồi, thành ra phần này chỉ chú trọng vô việc ăn cái gì ăn ở đâu ăn như thế nào thôi. Hihi… Nha Trang ăn đậm vị hơn tui và dĩ nhiên ko ăn ngọt bằng tui …