phiennghien.com
Trời sắp mưa rồi em biết không?
Trời sắp mưa rồi em biết không? Lá xà cừ cất tiếng buồn khẽ hát lời nguyện cầu rớt xuống thềm mặn chát mong manh lời hứa vượt qua môi…