phiennghien.com
Ý nghĩa giấc mơ
.Bài thuộc mục “ghi lại để quên”, vì có những chuyện mình gặp xong cứ ngẩn ra,ừa thì đã gặp rồi, ừa thì biết tiếp theo diễn biến sẽ như vậy luôn. Có những giấc mơ dài lâu rồi tắt ngúm, …