phiennghien.com
Chia ly và Khôn lớn
.Nghe nói khi sinh ra, nó chỉ nhỏ bằng con mèo con. Mẹ có bầu bốn tháng mà bụng chưa lấp ló lùm xùm gì hết. Tới tháng thứ năm Mẹ còn cắt rau muống dưới ao trước nhà. Tháng thứ sáu còn đạp xe đủng đ…