phiennghien.com
Rồi sẽ có ai đó bay cùng tôi?
Chuyến bay đầu tiên tôi đã ngất không biết trời đất là gì. Người cười rằng làm sao có thể bay trên chuyến sau này hơn ba mươi tiếng? Tôi im lặng. Vốn dĩ tôi sợ cảm giác bước vào chiếc hộp sắt khổng…