phiennghien.com
Ni cô xõa tóc bên bờ suối…
Chiến dịch lớn nhìu quốc gia, Ni cô nổi thêm hơn cồn… Tóc Ni cô bên đóa ai cũng bít quảng cáo cho Clear. Còn ở VN,” tui là Ni Cô” thì tóc đâu xài Clear hở giời?…