phiennghien.com
đợi
buồn quá chừng. thiệt. mà buồn tới đơ luôn. đáng lẽ gặp bạn thì cười nói tíu tít, thì tay bắt mặt hôn, thắm thiết vô, đáng ra anh gọi phải vồn vã phải nhẹ nhàng, mà không. Tự dưng ko cười ko nói li…