phiennghien.com
bạn Thùy Lâm & 1 chiện nhỏ
[ nói trước là cái này hok có ý gì với bạn Lâm đâu nha, tại thấy nên rút kinh nghiệm nếu sau này có làm events thì nhớ dù chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể làm ảnh hưởng hình ảnh kinh khủng như thế nào…