phiennghien.com
Viết cho người đàn ông không phải của em
Thôi đừng nhìn em, đừng nói với em Phũ phàng đấy anh ơi ! Em sợ lắm, nếu như lỡ bước… Hai chúng ta đang sống giữa cõi người.