phiennghien.com
…muốn đan tay em vào tay anh quá!
Mỗi con người có riêng một nỗi đau Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu…