phiennghien.com
Gió ở sau lưng…
Gió vẫn rát mặt. Công chúa thất thểu. Vậy là 1 năm xa nhau. Công chúa và hoàng tử quen nhau qua 1 lần cãi nhau toé lửa trên mạng. Bỗng phát hiện hai người ở cùng một chỗ trong thành phố sau mỗi lần…