phiennghien.com
Có ai bán cái dịu dàng?
Tình yêu ko cần minh chứng, ko cần bày tỏ, nó chỉ cần hiện diện. Thế là đủ.