phdtest.ir
مصاحبه دکتری 98
از زمانی که نخستین دوره‌های دکتری تخصصی در کشور راه‌اندازی شد، همواره مصاحبه دکتری به تنهایی و یا در کنار برگزاری آزمون کتبی، در ارزیابی داوطلبان این دوره نقش داشته است. به گزارش پی اچ دی تست، از سال 1390 نیز که