phattoroi.net
DỊCH VỤ PHÁT TỜ RƠI TẠI KHU DÂN CƯ
phát tờ rơi tại khu dân cư phù hợp với các dịch vụ, sản phẩm hướng tới phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các gia đình.Ví dụ:dịch vụ sửa chữa, đổi gas, đổi nước