phatphapungdung.com
Về cù lao “Ông Hổ” nghe kể chuyện cọp thủy chung - Tùy Bút - Phật Pháp Ứng Dụng
“Dù ai đi ngược bốn bề, Chưa đến Ông Hổ chưa về An Giang”. Ông Dễ còn kể thêm: Cái cù lao Mỹ Hòa Hưng này nghe nói đã có trên 300 năm và mang tên cù lao “Ông Hổ” bởi nhiều câu chuyện tâm linh huyền thoại nhưng sâu đậm chất nhân văn về …