phatphapungdung.com
Từ “Động Hoa Vàng” Tới Những Trang “Kinh Ngọc” - Tùy Bút - Phật Pháp Ứng Dụng
“Mùa Xuân bỏ vào suối chơi Nghe chim hát núi gọi trời xuống hoa Múc bình nước mát về qua Ghé thôn mai nọ, hỏi trà mạn xưa ” Chỉ bốn câu thơ mà đã hiện lên đôi nét chấm phá về “Gã từ quan” Phạm Thiên Thư. Là người Việt Nam yêu thơ, yêu …