phatphapungdung.com
Tìm hiểu Phật Giáo Theravada (Bài 3) - Phật Học Tổng Hợp - Phật Pháp Ứng Dụng
Trong hai bài trước chúng ta đã có dịp tìm hiểu về nguồn gốc, sự hình thành cũng như một vài nét chính yếu trong giáo lý của gia đình Phật Giáo Theravada. Bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu xem gia đình ấy sinh sống ra sao, “sinh con đẻ cháu” …