phatphapungdung.com
Nhân Quả Có Thật Không - Thầy Thích Phước Tiến mới 2019
Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019: Nhân Quả Có Thật Không. Thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú - HCM) ngày 20-03-2019