phatgiaoninhbinh.org
Trung Quốc hiện đại hóa giáo dục Phật giáo - Phật giáo Ninh Bình
Vào thế kỷ 20, Trung Quốc đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức và những phán quyết chưa từng có bởi hệ thống chính trị của các triều đại 2.000 năm tuổi đang trên bờ vực thẳm. Cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) – cách mạng dân chủ tư sản – do nhữngRead More