phapmonniemphat.wordpress.com
Em Dương Minh Luân 14 tuổi, niệm Phật vãng sinh lưu lại 992 viên xá lợi
Em Dương Minh Luân 14 tuổi, pháp danh Thiện Lớn, ngụ tại ấp Châu Long 3, Phường Châu Phú, Châu Đốc, An Giang đã niệm Phật vãng sinh lưu lại 992 viên xá lợi. Từ nhỏ em đã có căn lành, thường theo bà…