phapmonniemphat.wordpress.com
Pháp Thiền Kinh Tởm trừ dâm dục
Đây là liều thuốc giải độc giúp xa lìa các thứ dục lạc nhanh nhất và là một trong những phương pháp Phật giáo cổ điển. Phương pháp này hiện đang được vị Đại đức Samahita người Đan Mạch rao giảng tr…