phanthanhhieu82.wordpress.com
Bán gạo thơm Sóc Trăng ST23 (hạt cơm dẻ chắc thơm ngon khác lạ)
Gạo ST23 có mùi thơm đặc trưng, kết hợp giữa mùi thơm lúa Tám (Bắc Bộ) và mùi thơm dứa (Nam Bộ) do DNTN Hồ Quang Trí (Kỹ sư Hồ Quang Cua) nâng cấp phối trộn 9 dòng lúa thơm, đưa vào nhóm xây…